Nieuwsbrief november 2018: Recruitment vs Marketing

Dikke kans dat jouw bedrijf een paar vacatures open heeft staan. En ook een grote kans dat het langer duurt dan normaal om de juiste persoon hiervoor te vinden. Waar eerder het selecteren van de juiste kandidaten uit alle sollicitaties een opgave was, is nu juist het bereiken van potentiële kandidaten de uitdaging.

Oorzaak: concurrentie! In Nederland staan momenteel zo’n 250.000 vacatures open, de sterkste toename sinds 10 jaar. Het aantal werkzoekenden daalt en het percentage vacatures per persoon stijgt: de kandidaten hebben het dus voor het zeggen. Recruitment vertoont steeds meer gelijkenissen van marketing: waar we daar spreken over de customer journey, staat hier de ‘candidate journey’ centraal. Oftewel: de weg die een kandidaat aflegt om uiteindelijk voor jouw bedrijf te kiezen, en alle bijbehorende contactmomenten.

Zet je bedrijf dus, naast leverancier van jouw product of dienst, ook als werkgever sterk op de kaart en probeer per vacature (en dus doelgroep) een specifiek segment kandidaten aan te spreken.
Vraag je af op welk moment een kandidaat voor het eerst met jouw bedrijf in aanraking komt, en wat voor indruk je achterlaat. En hoe zit het met deze ‘touchpoints’ gedurende het wervingsproces?
Door persoonlijke en passende communicatie versterk je én de band met je toekomstig werknemer én wordt de kans groter dat kandidaten voor jou kiezen.

Succes!

Hartelijke groet,
Maaike Agricola